O nama

LANACO je kompanija koja kreira inovativna rješenja bazirana na korišćenju tehnologije posljednje generacije, koja se u potpunosti prilagođava potrebama i zahtjevima krajnjeg korisnika, čije je finalno zadovoljstvo najvažniji kriterijum našeg uspjeha.

U našoj kompaniji svakodnevno radi i usavršava svoja znanja i vještine 320 zaposlenih, organizovanih u timove, na lokacijama: Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Zrenjanin. Otvorena i dinamična komunikacija čini našu kompaniju ugodnom za rad i razvoj, kako kroz građenje ličnih znanja i vještina, tako i kroz unapređenje i doprinos timskom radu.

O tebi

Ti si osoba sa razvijenim analitičkim vještinama. Komunikativan/na si i umiješ prenijeti svoje ideje drugima, kao i da razumiješ prijedloge i ideje drugih. Ukoliko možeš razumjeti korisnika sa svim njegovim željama i potrebama, čekamo da nam se pridružiš!

27

godina poslovanja

320

zaposlenih

28

prosjek godina

4

lokacije

Implementacija i razvoj

Rad na implementaciji i razvoju SAP rješenja

Multidisciplinarnost

Rad u multidisciplinarnim timovima

Lokalno i globalno tržište

Saradnju sa klijentima na lokalnom i globalnom tržištu

Usavršavanje znanja i vještina

Učešće na seminarima i konferencijama sa ciljem usavršavanja tvojih znanja i vještina

Analiza

Analiziranje poslovnih procesa klijenata - dizajn i optimizacija

Blueprint dokumenta

Izrada business blueprint dokumenta

Prilagođavanje

Prilagodjavanje modula u SAP sistemu

Izrada specifikacija

Izrada funkcionalnih i tehničkih specifikacija

Migracija

Migracija podataka

Profili i autorizacija

Kreiranje korisničkih profila i autorizacija

Testiranja rješenja

Jedinična, integraciona i autorizaciona testiranja prilagođenog rješenja

Uputstva, obuke i podrška

Izrada korisničkih uputstava, realizaciju obuka i pružanje podrške korisnicima

Imaš završen FON ili Ekonomski fakultet

Imaš iskustvo 3+ godine rada u ovoj oblasti